สถานีตำรวจภูธรป่าตอง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์

ผกก.สภ.ป่าตอง โทร. 062 893 5499


รองผู้กำกับการสถานีตำรวจพ.ต.ท.สมพร สุรินทร์
รอง ผกก.ป.สภ.ป่าตอง โทร. 083 399 9372

พ.ต.ท.วิเชษฐ์ สุวรรณโณ
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ป่าตอง โทร.082 324 5978

พ.ต.ท.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น
รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง โทร. 081 919 7663

พ.ต.ท.ปฐพี ศรีชาย
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง โทร. 083 399 9372

พ.ต.ท.ธีระศักดิ์ บุญแสง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง โทร. 082 324 5978

พ.ต.ท.หญิง ชมภูนุช อนันตญากุล
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง โทร. 095 649 3963

สารวัตรสถานีตำรวจว่าที่ พ.ต.ต.สุภคม ชูช่วย
สวป.สภ.ป่าตอง โทร. 092 992 4241

ว่าที่ พ.ต.ต.ชำนาญ ทรัพย์สิน
สวป.(ชส.).สภ.ป่าตอง โทร. 094 978 2556

พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง
สว.สส.สภ.ป่าตอง โทร. 081 970 9343

พ.ต.ต.สิทธิชัย เตียวสกุล
สว.อก.สภ.ป่าตอง โทร. 061 262 9291