สถานีตำรวจภูธรป่าตองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

    การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไป อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถ สะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ติดต่อ

68 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

patongpolice@gmail.com

076 342 769