สถานีตำรวจภูธรป่าตอง


แผนที่และเขตติดต่ออาณาเขตติดต่อกับสถานีตำรวจอื่น ๆ

ทิศเหนือ
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกมลา

โดยเส้นทางถนนพระบารมี (ทางหลวงหมายเลข 4233)

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามัน
ทิศใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกะรน

โดยเส้นทางถนนสิริราชย์ (ทางหลวงหมายเลข 4233)

ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกะทู้ ตำบลกะทู้

โดยเส้นทางถนนพระบารมี (ทางหลวงหมายเลข 4029)

ติดต่อ

68 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

patongpolice@gmail.com

076 342 769